SERAN

تحقیق پاورپوینت:بیماریهای منتقله از راه جنسی

بیماریهای منتقله از راه جنسی | مرجع دانلود پاورپوینت

بیماری‌های آمیزشی یا عفونتهای منتقله آمیزشی نامی کلی برای بیماریهای گوناگونی است که از طریق انواع روش‌های آمیزش جنسی انتقال پیدا می‌کنند.

عفونتهای منتقله جنسی STI – مرکز تحقیقات عفونی

تعریف بیماری های آمیزشی : عبارتند از بیماری ها یی که بطور عمده در نتیجه تماس جنسی با فرد آلوده و یا از طریق مادر آلوده به کودک منتقل می شود. بروز و شیوع STI در …

پاورپوینت بیماریهای مقاربتی

پاورپوینت بیماریهای مقاربتی: No longer need to go to the revolution. … تحقیق درباره رابطه جنسی دهانی و بیماری های مقاربتی فرمت فایل word و قابل … پاورپوینت درباره آشنایی با بیماریهای منتقله از راه آب و غذا فرمت فایل: …

دانلود فاتیل پاورپوینت بیماریهای مقاربتی جنسی

در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فاتیل پاورپوینت بیماریهای مقاربتی جنسی قرار داده شده است … دانلود فایل پاورپوینت بیماریهای منتقله از راه جنسی.

تحقیق پاورپوینت:بیماریهای منتقله از راه جنسی

در مردان همجنس باز در اطراف مقعد دیده میشود که علائمی از قبیل زورپیچ و ترشح رکتال را نشان می دهد. درمان بیماران با زخم ناحیه تناسلی. سیفیلیس. عامل این بیماری …

ﺑﻴﻤﺎرﯼ هﺎﯼ ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ – Shine SA

ﺑﻴﻤﺎرﯼ هﺎﯼ ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ. PERSIAN. ﻋﻔﻮﻧﺖ هﺎﯼ ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ. (STIs). ﺑﻪ ﺁﻧﺪﺳﺘﻪ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ. ﻴﻣ. ﮑﺮوﺑﻬﺎ. (. ﻣﻮﺟﻮدات ذرﻩ ﺑﻴﻨﯽ. ) اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ و از راﻩ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ از راﻩ واژن، ﭼﻪ. ﻣﻘﻌﺪ و ﭼﻪ دهﺎﻧﯽ …

بررسی تاثیر آموزش روشهای پیشگیری از بارداری و …

بر آگاهی و نگرش اانشجویان. اختر. نسبت. به. سالمت. باروری و جنسی. مقاله. پژوهش. ی. مهد. یه. زنگ. ی … پیشوگیری. از. بارداری. و. بیماری. اای. منتقله. از. راه. جنسی. بر. آگاای. و. نگرش. دانشوویان. درتر … :ی. نرم. افزار. پاورپوینت و جزوه آموزشی برگزار. شد.

پاورپوینت بیماری های منتقله از راه جنسی / فروشگاه فایل …

پاورپوینت بیماری های منتقله از راه جنسی فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17 قسمتی از پاورپوینت : انواع .1 زخمهای ژنیتال شامل …

بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه تهران در زمینه بیماریهای …

اﻓﺰون ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻘﺎرﺑﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﻲ از ﻃﺮﻳﻖ. روش ﻫﺎي. ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﻮرد … ﻣﻘﺪﻣﻪ. : در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از راه. ﺟﻨﺴﻲ. (. STD. ) از ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﻳﻦ … اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻛﺎي دو. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ.

احتمال انتقال , تماس جنسی: hiv وویروسهای منتقله از راه جنسی …

احتمال انتقال , تماس جنسی: hiv وویروسهای منتقله از راه جنسی دکتر منصوره مومن هروی استادیار دانشگاه علوم … اسلاید پاورپوینت: احتمال انتقال ، تماس جنسی و انتقال ویروس… … در صورت خودارضایی آیا خطر انتقال ویروس ودیگر بیماریهای مقاربتی وجود دارد؟ … زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۷:۵۵:۴۵, پسوند فایل : ppt …

پاورپوینت بیماری های مقاربتی ، سوزاک و سیفیلیس

پاورپوینت بیماری های مقاربتی ، شامل بیماری سوزاک و بیماری سیفیلیس ف پاورپوینت … فایل پی دی اف بیماری های مقاربتی در انتهای همین مطلب جهت مطالعه ، بصورت رایگان … ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از راه ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺗﺮوﭘﻮﻧﻤﺎ ﭘﺎﻟﯿﺪوم اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

بیماری های منتقله از آب و غذا – دانشگاه علوم پزشکی یزد

طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا; وبا; بوتولیسم; تیفوئید; شیگلوزیس; هپاتیت A و E; دستورالعمل ها; آموزش; مقالات شیگلوزیس; مقالات هپاتیت آ; مقالات تیفوئید …

پاورپوینت بیماریهای منتقله از راه جنسی – دانلود رایگان

دانلود رایگان در این پاورپوینت به بیماریهای منتقله از راه جنسی پرداخته شده است دانلود رایگان پاورپوینت بیماریهای منتقله از راه جنسی نوع فایل: power point

دانلود پاورپوینت کامل اشنایی با بیماریهای منتقل شده از راه …

عنوان قبلی : بیماریهای منتقله از راه جنسی … پزشکی مامای, تحقیق, فزیک پزشکی Tags: powerpoint, pptx, اماده, پاورپوینت, پایان نامه, پروژه, دانلود, رایگان, کامل.

دانلود پاورپوینت بیماریهای منتقله از راه جنسی – دانلود فایل

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان پاورپوینت بیماری های منتقله از راه جنسی می … آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

اخبار خرگوش – آخرین و جدیدترین خبر های خرگوش – صفحه …

دانلود پاورپوینت بیماریهای منتقله از راه جنسی انواع زخمهای ژنیتال شامل : عفونت ویروس … تحقیق انبار داری با برنامه Vb.net دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، انبار داری با …

مروری بر ویروسِ زیکا، آربو ویروسِ بازپدید: مقاله مروری – مجله …

ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺳﯿﺪ. اﯾﻦ آرﺑـﻮوﯾﺮوسِ ﺑـﺎز ﭘﺪﯾـﺪ، ﻋﻀـﻮ ﺟـﻨﺲ ﻓـﻼوي وﯾـ. ﺮوس از. ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻼوي وﯾﺮﯾﺪه ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤـﺎري ﺧﻔﯿـﻒ ﻧﻤـﻮد داﺷـﺘﻪ اﻣـﺎ در. ﮔﯿـﺮي … ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ وﯾﺮوس از راه ﺧﻮن ﻧﯿﺰ از ﮐﺸﻮر. ﺑﺮزﯾﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪ. 27. و. 28 … از ﻓﻼوي وﯾﺮوس. ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺸﻪ ﻣﯽ.

مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران

کتاب آموزش پیشگیری از ایدز به افراد در معرض رفتارهای پرخطر جنسی · راه های انتقال ایدز … کتاب و مقالات. گزارش مراکز; فرم و پاورپوینت; کارگاه آموزشی; فیلم و انیمیشن; کتاب و مقالات. گزارش مراکز, فرم و پاورپوینت, کارگاه آموزشی, فیلم و … گزارش فعالیت های مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و باشگاه مثبت ایدز اراک. مشاهده آرشیو …

Hepatitis Book SHEPmodel

ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﺣـﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸـﺎن از داﻧـﺶ ﺑـﻮﻣﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑﻬـﺮ … ﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از راه ﺟﻨﺴﯽ ، … ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦ ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و … ( ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼﯾﺪ ﺗﺮاﻧﺴﭙﺎرﻧﺴﯽ،. ﺑﺮوﺷﻮر،. ﻓﯿﻠﻢ. CD. ،ﻓﺎﯾﻞ. ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ. PPT. ،. و …).

بیماریهای منتقله از راه اب

بیماریهایی که اب وسیله ی انتقال انهاست. •. ویبرو کلرا عامل بیماری وبا. •. سالمونال تیفی عامل بیماری حصبه. ) تب روده. (. •. شیگال عامل بیماری شیگلوز.

انواع بیماری منتقله از جنسی | مجله پزشکی سلامت طبینجا

ایجاد کنند در این مقاله به بررسی انواع بیماری منتقله از جنسی می پردازیم. … انگلی و ویروسی فراوانی برای عفونت های منتقله از راه جنسی شناخته شده …

عفونت‌هاي منتقله از راه جنسي – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم …

عفونت‌هاي منتقله از راه جنسي. … بیماریهای مقاربتی چمه در انواع همراه با زخم و چه بدون زخم خطر سرایت جنسی HIV را افزایش می دهند . همچنین آلودگی HIV درمان سایر …

۲۰ بیماری منتقله از طریق جنسی – بیتوته

علائم بیماریهای مقاربتی علائم بیماری سوزاک بیماریهای جنسی علائم بیماری سیفلیس,تبخال تناسلی,زگیل تناسلی,علائم تبخال تناسلی,راههای پیشگیری از …

بررسي آگاهي و رفتارهاي بهداشتي زنان متاهل در مورد بيماري هاي …

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي آگاهي و رفتارهاي بهداشتي زنان متاهل در … و رفتارهاي بهداشتي زنان متاهل در مورد بيماري هاي منتقله از طريق جنسي و روش هاي … با توجه به گستردگي و عوارض ناشي از اين بيماري ها درك حقايقي در مورد راه هاي …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,