SERAN

سالیکورنیا گیاه مقاوم به کم آبی

سالیکورنیا گیاه مقاوم به کم آبی – آپارات

در این ویدئو به معرفی گیاه شورپسند سالیکورنیا پرداخته میشه این گیاه اولین بار بصورت آزمایشی در کشت کردند. این گیاه علاوه بر اینکه نیاز …

سالیکورنیا گیاه مقاوم به کم آبی – آپارات

جالب است بدانید که گیاه سالیکورنیا بسیار با اقیلم کشورمان که در اکثر نقاط کویری است سازگار است دراین ویدئو کشت این گیاه در شهر قم نشان …

سالیکورنیا گیاه مقاوم به کم آبی – مینی سالن

آب و گیاه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی قرار گرفتن قم در منطقه کویری، و وجود آب شور این ناحیه ، نوید رویش گیاهی رو برای نخستین بار در کشور …

سالیکورنیا گیاه مقاوم به کم آبی – تیم تحقیقاتی مینی سالن …

در این ویدئو به معرفی گیاه شورپسند سالیکورنیا پرداخته میشه این گیاه اولین بار بصورت آزمایشی در قم کشت کردند. این گیاه علاوه بر اینکه نیاز …

کشت سالیکورنیا در قم برای مقابله با شوری خاک و تامین …

کشاورزان قمی با توسعه پرورش گیاه سالیکورنیا در شوره زارهای این استان … این کشاورز قمی با اشاره به مصرف پایین آب در کشت گیاه سالیکورنیا … به خشکی و شوری مقاوم باشند آموزش دهیم شاید بتوانیم با کم آبی مبارزه جدی کنیم .

گیاه سالیكورنیا بهترین پاسخ به چالش های محیطی – ایرنا

وی گفت: كشاورزی هالوفیت (مقاوم به شوری)، تولید گیاهان مقاوم كه … ***ورود مهندسی ژنتیك برای مقابله با تنش های محیطی/تولید برنج متحمل به كم آبی

قلیا (سرده) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آهکی، کم عمق و… به …

اخبار > بحران کم‌آبی و آینده گیاهان کشور – معاونت علمی و …

کم آبی کشور چند سالی است که جدی شده و بسیاری از استان های کشور را در بر … چندین کشور، سالیکورنیا و دیگر گیاهان مقاوم به آب شور را به عنوان …

تجربه موفق تکثیر بذر سالیکورنیا با منابع آب شور – آب و …

مقاوم به شوری تشکیل می دهند. … زهکش و آب دریا را می توان برای تولید گیاهان سودمند مقاوم به … قیمت باالی بذر و کیفیت پایین بذور وارداتی سالیکورنیا، این بذر. در …

چه گیاهانی در آب شور رشد میکنند؟ – بیتوته

… گیاهان مقاوم به آب شور, گیاهان سازگار با آب شور, رشد و پرورش گیاهان در آب شور, گیاهان … از سوی دیگر، گیاهانی همچو حرا و سالیکورنیا و اسفناج باغی در این گروه قرار می … از این شرایط برای او فرهم نگردد برگ ها کم رنگ شده و به رنگ سفید در خواهند آمد.

سالیکورنیا گیاه مقاوم به کم آبی – سی کلیپ

در این ویدئو به معرفی گیاه شورپسند سالیکورنیا پرداخته میشه این گیاه اولین بار بصورت آزمایشی در قم کشت کردند. این گیاه علاوه بر اینکه نیاز آبی بسیار …

بررسی اجمالی کشاورزی شورزیست در ایران – ایسنا

شوری آب و خاک به طور روزافزون تهدیدی جدی برای کشاورزی در مناطق خشک و … از آن جملـه مـی‌تـوان کاشت گیاهان مقاوم به شوری، تغییرروش‌های کشاورزی به منظور … دارد و اغلب گیاهان به طور همزمان تحت تأثیر هر دو تنش شوری و کم‌آبی قرار دارند. … مانند برخی گونههای مختلف سالیکورنیا قادر به رشد با شوری آب دریا میباشند.

جلوگیری از طغیان نمک دریاچه ارومیه با کشت گیاه شورپسند …

آهکی، کم عمق و.

مقالات تنش خشکی در کشاورزی – سیویلیکا

Vigna sinensis L) به محلول پاشی عصاره مخمردر شرایط تنش کم آبی در مرحله گلدهی و … بررسی اثرات متقابل تنش کم آبیاری و شوری بر صفات مورفولوژیک گیاه دارویی … ارزیابی عملکرد، کارایی مصرف آب و نور در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم تحت … بررسی تاثیر محلول پاشی اسید آبسیزیک بر تحمل خشکی در گیاه سالیکورنیا …

کشت گیاهان شورپسند ظرفیتی ارزشمند در توسعه شمال کشور

وی با بیان این که کشت سالیکورنیا در هر منطقه ای که به آب شور دسترسی … کشت گیاهان مقاوم به شوری و ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان بومی باشیم. … دام، در کنار کم توقع بودن و توان رشد آن در خاک های نامرغوب و استفاده از آب های …

بررسی اثر تنش غرقاب روی خصوصیات اکولوژیک و …

Salicornia.

اصل مقاله 665.58 K – تحقیقات مرتع و بیابان ایران

عنوان گونه. هاي نسبتا مقاوم به خشکي شناخته شدند . واژه. های. کلیدی. : تنش آبي … نقش فيزيولوژيکي مهمي دارند و تجمع آنها در سلول گياهي. موجب … مقاوم به کم آبي،. يپا … Salicornia. انجام. گرديد،. نتايج نشان. داد که. هرچه. گياه. بتواند. در. شرايط. تنش. آب.

بررسي برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن حاصل … – …

رشد روزافزون جمعيت، کاهش منابع آبي و افزايش شوري اراضي، عامل تهديدکننده اي براي منابع غذايي محسوب مي شود. استفاده از گياهان مقاوم به شوري و خشکي يکي از راهکارهاي مهم مديريتي در توليد … ساليکورنيا گونه اي از گياهان هالوفيت (شوري پسند) است که در توليد بذر، روغن و … یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است.

پاکان بذر اصفهان – Telegram

شرکت … با توجه به وجود کم آبی سراسری در کل کشور گیاهان مقاوم به کم آبی و مناسب برای …

استفاده از زهاب نیشکر، راهی برای مقابله با کم آبی خوزستان …

از جمله گیاه سالیکورنیا که به صورت دوگانه از آن برای تولید علوفه و … از زهاب نیشکر برای پرورش گیاهان مقاوم به شوری برای تولید چوب استفاده …

تحول در صنعت کشاورزی با بذرهای مقاوم به تغییرات اقلیمی …

گزارشگر یورونیوز به امارات متحده عربی رفته است تا دریابد این کشور … که کشاورزان خرد در کشورهای با درآمد کم بتوانند از پسش بربیایند. … دکتر دیونسیا آنجلیکی لیرا، بذرشناس و متخصص گیاه‌های آب شور، د …

بررسی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri …

سرعت آسیب گیاه در مقابل کم آبی بستگی به گونه گیاهی، ظرفیت نگهداری آب و میزان … S. richteri از گیاهان شن‌روی (psammophyte) و مقاوم به خشکی است که به دلیل …

اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر رشد و خصوصیات …

آب ﺷﻮر در. ﺗﯿﻤﺎر ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ. در ﻃـﻮل ﻓﺼـﻞ. رﺷﺪ ﮔﯿﺎه. داده ﺷﺪ. آﺑﯿﺎري. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي. ﻧﯿﺰ ﺑ. ﺎ آب ﺷﻮر در ﺗﯿﻤﺎر. ﻫﺎي … و ﮐﻢ. ﺗﺮﯾﻦ. ( cm. /5. 23. ) ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻗﻪ در ﺳﻄﻮح ﺷﻮري. 16. و. 44. دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ … اﻓﺰاﯾﺸﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﻓﺰاﯾﺶ رﺷ. ﺪ ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﯿﮑﻮرﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﯿﮑﺎ ( bigelovii. Salicornia. ) … در. ﺗﻨﺶ. ﺷﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣ. ﺖ ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ ﮔﯿﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ (. Das, 2005.

چرا به احیای دریاچه ارومیه امیدی نیست؟ – خبرآنلاین

به تمامی مبادی ورودی … گیاهانی که مقاوم به کم ابی هستند میتونیم بخشی از خاک رو حفظ کنیم.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,