SERAN

مدیریت چالش همخونی در استفاده از قوچ هومو

مدیریت چالش همخونی در استفاده از قوچ هومو – آپارات

بحث همخونی در گوسفند ها بسیار مهم و چالش برانگیز هست و شبیه بحث محارم در انسان هاست. اگر از یک قوچ برای آبستن سازی یک میش استفاده کردید …

مدیریت چالش همخونی در استفاده از قوچ هومو – مینی سالن

وقتی قصد استفاده از قوچ هومو در گله های خودمون رو داریم، یکی از چالش هایی که باهاش مواجه هستیم ، چالش هم خونیه . یعنی طبق اون استانداردهایی که در مورد ما…

‫مدیریت چالش همخونی در استفاده از قوچ هومو‬‎ – YouTube

بحث همخونی در گوسفند ها بسیار مهم و چالش برانگیز هست و شبیه بحث محارم در انسان هاست. اگر از یک قوچ برای آبستن سازی یک میش استفاده کردید …

مدیریت چالش همخونی در استفاده از قوچ هومو – دیدوبین

بحث همخونی در گوسفند ها بسیار مهم و چالش برانگیز هست و شبیه بحث محارم در انسان هاست. اگر از یک قوچ برای آبستن سازی یک میش استفاده کردید …

مدیریت چالش همخونی در استفاده از قوچ هومو – ویدآرشیو

بحث همخونی در گوسفند ها بسیار مهم و چالش برانگیز هست و شبیه بحث محارم در انسان هاست. اگر از یک قوچ برای آبستن سازی یک میش استفاده کردید …

گوسفند چندقلوزا ، گوسفند شیری و بز شیری – Telegram

❓اگر ۳۰ راس میش معمولی و قوچ هومو به اندازه کافی داشته باشید و از درآمدهای گله خرج خودش کنید و هیچ برداشتی شخصی از … مدیریت چالش هم خونی در استفاده از قوچ هومو

زمان جفت قوچ میش – کيونما

مدیریت چالش همخونی در استفاده قوچ هومو کيونما. زمان جفت قوچ میش … مقایسه سود قوچ هترو میش های معمولی دو قلو زا قوچ هومو میش های معمولی · احتمال هومو شدن بره ها در …

اصول اداره یک واحد پرورش گوسفند-ITPNews

چنانچه مدیران، دوراندیش بوده و پشتکار داشته باشند، آن مؤسسه دامداری حداکثر … مدیر باید مسائل و مشکلات را با کارگرانی (که مستقیماً با واحدهای مربوطه کار … چنانچه در ادارة گله‌ از اصول علمی استفاده شود، نگهداری میش های داشتی به خاطر … کاهش ضریب همخونی هر 2 تا 3 سال قوچ های گله را با قوچ های جوان جایگزین می‌کنند.

قوچ افشاری ثمره طرح نوین علمی | خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز زنجان؛یکی از نمودهای مشخص پژوهش‌های نوین، بحث چندقلوزایی گوسفند افشار است که قوچ افشاری ثمره طرح نوین …

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮه ﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﺮ زﻧﺪه ات ﺑﺮآور – پژوهشهای علوم …

اﺳﺘﻔﺎده از. 12. ﻣﺪل ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺖ . ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ زﻧﺪه. ﻣﺎﻧﯽ از ﻫﻤﺨﻮﻧﯽ در ﻧﮋادﻫﺎي ﺑﻠـﻮﭼﯽ،. اﯾـﺮان … ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺨﻮﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آن. وﺟﻮد دارد … ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻣﺤﯿﻄﯽ و. ﺗﻐﺬﯾﻪ … رأس ﻗـﻮچ و. 1154. رأس ﻣﯿﺶ. ) ﻧﮋاد ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ. اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﻧـﮋاد. ﻣﺎﮐﻮﯾﯽ و. 6140.

اثرات زمان استفاده از eCG بر کارایی تولیدمثلی میش‏‌های نژاد …

زمینۀ مطالعه: همزمان‎سازی فحلی، ابزاری ارزشمند در مدیریت تولیدمثل میش است. … از مشکلات این مطالعه تعداد کم نمونه (12 رأس میش)، عدم وجود گروه شاهد که eCG دریافت … فحل‏یابی و مدیریت جفت‌گیری: فحل‌یابی با استفاده از قوچ‎های تیزر دارای پیش بند و ماده … صورت گرفته توسط Ataman و Akoz در سال 2006 (پس از اصلاح)، همخوانی دارد.

آموزش پرورش گوسفند اصلاح نژادی (چند قلو زای افشاری) -میدون

با پرداخت مبلغ اندک، مشاوره عمومی کسب و کار بگیرید و از چالش ها و نکات … 7.2.11 کنترل همخونی … برای شروع اصلاح نژاد یک گله گوسفند بومی صرفا به قوچ چندقلوزا … نژادهای بومی مانند زل استفاده کنید البته در نواحی که رطوبت کمتر باشد … «دوره های آموزشی» چهار مهارت را مدیریت بازار، مدیریت مالی، مدریت ریسک و …

گوسفند افشار تا 5 سال آینده به نژاد اصلاح شده تغییر می …

قوچ و میش این نژاد هر دو فاقد شاخ بوده و گردن در قوچها قوی و ضخیم و در میش‌ها … پشم ضخیمی است که در صنعت قالیبافی استان از آن استفاده می‌شود.

مدیریت چالش همخونی در استفاده از قوچ هومو – ویدجین

بحث همخونی در گوسفند ها بسیار مهم و چالش برانگیز هست و شبیه بحث محارم در انسان هاست. اگر از یک قوچ برای آبستن سازی یک میش استفاده کردید …

مدیریت چالش همخونی در استفاده از قوچ هومو – نکس وان کلیپ

بحث همخونی در گوسفند ها بسیار مهم و چالش برانگیز هست و شبیه بحث محارم در انسان هاست. اگر از یک قوچ برای آبستن سازی یک میش استفاده کردید …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,